Μητροπούλου Α., Κίζος Θ., Σπιλάνης Γ, 2021, Νησιά: παράδεισος ή κόλαση; τάσεις και αντιλήψεις των Ελλήνων πολιτών σχετικά με το περιεχόμενο των εννοιών «νησί» και «νησιωτικότητα» σήμερα, στο Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο “Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια”, Ε.Ο.Α.Ε.Ν, Πειραιάς 12&13 Νοεμβρίου, σ. 13

Κατσούνης Γ., Κίζος Θ., Λεκάκου Μ., Σπιλάνης Γ., 2021, Αξιολόγηση της συμβολής της γαλάζιας οικονομίας στη κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών νησιωτικών περιφερειών. Η περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο “Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια”, Ε.Ο.Α.Ε.Ν, Πειραιάς 12&13 Νοεμβρίου, σ. 14

Spilanis I, Avgoustidis G., Katsounis I., Mitropoulou A., 2021, Threats and Challenges of island carrying capacity today: where we are heading?, in 60th ERSA 2021 congress “Territorial Futures”, Bolzano, 24-27 August.

Depraetere C., Konstantinos X. Soulis, Demetrios E. Tsesmelis, Avgoustidis G., Spilanis I., 2020 : “Impacts of climate change on the evolution of water resources in the context of the Mediterranean islands using as an example two Aegean Sea islands: consequences for touristic activities in the future.” Book chapter of «The Anthropocene and islands: vulnerability, adaptation and resilience to natural hazards and climate change”, Collection “Geographies of the Anthropocene”, Joan Rossello, Miquel Grimalt-Gelabert, Anton Micallef (Eds), Il Sileno Editioni (https://www.ilsileno.it/edizioni/)”.

Mitropoulou A. – Spilanis I, 2020, From insularity to islandness: the use of place branding for achieving sustainable island tourism, in International Journal of Islands Research, vol.1, issue1, pp.31-41

Mitropoulou Α. , Spilanis Ι, 2020, Towards a contemporary research agenda for island branding: developments, challenges, and dynamic, in Place Branding and Public Diplomacy

Tsoukala A., Spilanis I., Banos-Gonzalez Isabel, Martinez-Fernantez Julia, Angel Esteve-Selma M., Tsirtsis G., 2018, An exercise in decision support modelling for islands: acase study for a “typical” Mediterranean Island, Island Studies Journal, p.20. DOI: 10.24043/isj.53

Μητροπούλου Α., Σπιλάνης Γ., (2018), Η εξέλιξη του branding τόπου & ο επίκαιρος χαρακτήρας του, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30/9, Βόλος

Gasteratou, A., Kizos, A., Lekakou, M., Remoundos, G., Spilanis, I., Stefanidaki, E., 2018, Developing an Insular Transport Equivalent The Greek Archipelagos case, 3o Διεθνές Συνέδριο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές, Νησιωτικότητα», Επιμελητήριο Πειραιά, 19-20 Απριλίου

Karampela S., Papazoglou Ch., Kizos Th., Spilanis I., 2017, Sustainable local development on Aegean Islands: a meta-analysis of the literature,  Island Studies Journal, Vol. 12, No. 1, 2017, 71-94

Σπιλάνης Γ., 2017, Παθογένειες και προκλήσεις του τουρισμού στα ελληνικά νησιά. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου και του Ατλαντα των Νησιών, Θεματικό Επιστημονικό Συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία», Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, 26&27/5

Karampela S., Kizos Th., Spilanis I., 2016, A proposed framework to evaluate the impact of agritourism on local development in small islands, Island Studies Journal, Vol. 11, No. 1, 2016, pp. 161-176

Spilanis Ι., 2016, The impact of European policies on island territories. Lessons from the EUROISLANDS study (ESPON), Workshop “Insular Territories and Europeanisation”, University of Corsica, Laboratory LISA, Corte, 9&10/11/2016

Γιάννης Σπιλάνης, Θανάσης Κίζος, Σοφία Καράμπελα, Μηνάς Μεταξάκης, Γεωργία Παλάγγα, Όλγα Ρετσιλίδου, Μιχαήλ Βαΐτης, Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Νικολέττα Κουκουρούβλη, Χαρούλα Παπάζογλου, Μαγδαληνή Ρεπάκη, Νίκος Σουλακέλλης, Απόστολος Μακαρατζης, (2016), AΤΛΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας – Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρία Ελλάδας

Sofia Karampela, Charoula Papazoglou, Thanasis Kizos & Ioannis Spilanis, (2016), Sustainable local development on Aegean Islands: a meta-analysis of the literature, ISISA Islands of the World XIV Conference 2016 Niss(i)ology and Utopia: back to the roots of Island Studies 23 – 27 May 2016, Mytilene, Lesvos Island, Greece

Anna Tsoukala, Artemis Faka, Ioannis Spilanis & George Tsirtsis (2016), An integrated framework for decision support in islands’ management: a case-study for Samos island in the Aegean, Eastern Mediterranean, ISISA Islands of the World XIV Conference 2016 Niss(i)ology and Utopia: back to the roots of Island Studies 23 – 27 May 2016, Mytilene, Lesvos Island, Greece

Maria Lekakou, Ioannis Spilanis & George Remoundos (2016) Developing an islands’ passenger ferry connectivity index, ISISA Islands of the World XIV Conference 2016 Niss(i)ology and Utopia: back to the roots of Island Studies 23 – 27 May 2016, Mytilene, Lesvos Island, Greece

Σπιλάνης Γ., Κίζος Θ. και Καράμπελα Σ. (επιμέλεια), 2015, «Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ. 385

Spilanis I., (2015) Research on Insularity and the role of an Atlas on Greek and European islands, in “Islands and sustainability: Attractiveness, accessibility, environmental management and development”, Lesvos island, 18-19 May 2015

Karampela S.,  Kizos Th., Spilanis I., 2014, Accessibility of islands: towards a new geography based on transportation modes and Choices,Island Studies Journal, Vol. 9, No. 2, 2014, pp. 293-306

Papapanos G., Karampela S., Kopsachilis V., Vaitis M., Kizos T., Spilanis I., (2013), A digital repository for managing tourism on islands, International Congress on Tourist Destinations, Competitiveness and Business Initiative in Times of Economic Crisis, University of Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas Costa Canaria, 12 -13 December

Chatziefstathiou M., Spilanis I, 2013, Towards the Implementation of European Union’s new Integrated Maritime Policy in Greece: Blue Growth through Marine Aquaculture for the Sustainable Development of the Islands, 6th “Water & Fish” International Conference, 12 – 14 June, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade, Serbia, p. 7

Spilanis I, Kizos Th., Petsioti, P., 2012, Accessibility of Peripheral Regions: Evidence from Aegean Islands (Greece), Island Studies Journal, Vol.7, No. 2, pp.199-214

Armstrong, H.W., Giordano, B., Kizos, Τ., Macleod, C., Olsen, L.S., Spilanis I., 2012, The European Regional Development Fund and Island Regions: An Evaluation of the 2000-06 and 2007-13 Programs,  Island Studies Journal, Vol. 7, No. 2, pp.177-198

Spilanis I., Kizos Th., Vaitis M, Koukourouvli N., 2012, Measuring the economic, social and environmental performance of European island regions: emerging issues for European and regional policy, European Planning Studies, p.1-22

Σπιλάνης Γ. 2012, Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής. Η ανάπτυξη των νησιών: Ποια στρατηγική και ποιες πολιτικές για την επίτευξη εδαφικής σύγκλισης, Αθήνα, εκ. Gutenberg, σ. 243

Spilanis I, 2012, Evaluation of tourism and islands’ sustainability: methodology and tools. Lessons from ESPON and Blue Plan Programs, στο Symposium “Tourisme et Insularité : la littoralité en question”, Université de Corse, Corte, 6-7/7/2012

Χατζηευσταθίου Μ.,  Σπιλάνης I., Κουτσούμπας Δ., Κλαουδάτος Σ., 2012. Χρήση της Μεθόδου Delphi για καθορισμό δεικτών μέτρησης των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών και την ταξινόμηση της συμμετοχής τους στις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης (Οικονομία,  Κοινωνία,  Περιβάλλον). 10ο Παν. Συμπόσιο Ωκεαν/ας & Αλιείας. 07 – 11 Μαΐου 2012, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

Chatziefstathiou, M., Spilanis, I., Koutsoubas, D. and Klaoudatos, S., 2012, Assessment of the Contribution of Marine Aquaculture to the Sustainable Development of Island Regions. AQUA 2012 – Securing Our Future. 1 – 5 September, Prague, Czech Republic.

Καράμπελα Σ., Βαγιάννη Ε., Γλύπτου Κ. Σπιλάνης Γ, 2011, Πρόταση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης της βιώσιμης ανάπτυξης, 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Μυτιλήνη, 27-29 Μαϊου, σ.20

Spilanis I., Kizos T., Koulouri M., Kondili, J., Vakoufaris, H. Gatsis I., 2009, Monitoring Sustainability in Insular Areas, Ecological Indicators, 9, pp. 179-187.

Kizos Th., Spilanis I., Mehmod A., 2009, Climate change vulnerability planning challenges for small islands, in Davoudi, S., Crawford, J. and Mehmood, A. (eds.) Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners, Earthscan,  pp. 94-104

Χατζηευσταθίου Μ.,  Σπιλάνης Γ., Κουτσούμπας Δ., ΚλαουδάτοςΣπ., 2007, Συμβολή στην ανάπτυξη ενός συστήματος δεικτών για την μέτρηση του ρόλου της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. 13ο Πανελ. Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2007

Χατζηευσταθίου, Μ., Σπιλάνης, Γ., 2008, Μεθοδολογία εκτίμησης της συμβολής της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Συνέδριο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη, Ιούνιος 2008

Vakoufaris Η, Spilanis I, Kizos T, 2007, Collective action in the Greek agrifood sector: evidence from the North Aegean Region, British Food Journal, 109 (10),  pp. 777-791

Vakoufaris H., Kizos T., Spilanis I., Koulouri M., Zacharaki A., 2007, Women’s cooperatives and their contribution to the local development of the North Aegean region, Greece, Journal of Rural Cooperation, 35 (1) p. 19-41

Kizos Th., Spilanis I, Koulouri M, 2007, The Aegean Islands: a paradise lost? Tourism as a driver for changing landscapes, in  “Ground for identity: European landscape at a turning point”  (ed. Pedroli b., De Blust G., Paracchini M.L., Van Doom A., Wascher D.) , edition Landscape Europe, Wageningen / KNNV Publishing, Zeist, pp. 333-348

Σπιλάνης Γ., Κίζος Α, Κουλούρη Μ, Κονδύλη Ι., Βακουφάρης Χ., Γατσής Ι, 2007,  Εκτίμηση βιωσιμότητας σε νησιωτικές περιοχές. Η περίπτωση των νησιών του Ν.Αιγαίου, στο Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (επιμέλεια σε συνεργασία με Ιωσηφίδη Θ. Κίζο Α, ) εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σ. 225-255

Chatziefsathiou, M., Spilanis, I., Koutsoubas, D. and Klaoudatos, S., 2007, Measuring sustainability of Mariculture: Developing a new method and an exclusive set of indicators to measure its contribution to sustainable development of island regions. Aquaculture Europe 2007 – Competing Claims. 24 – 27 October, Istanbul, Turkey

Chatziefstathiou M, Spilanis I., 2006, Combining a Method for Evaluating the Contribution of Human Activities to the Sustainable Development of Islands and a Priority-setting Method to Examine If and Where can Aquaculture Established in a Given Island. AquaMedit 2006, 3rd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, 3 – November 2006, Athens, Greece

Chatziefstathiou M., Spilanis I., Vagianni H. 2006, Developing a method to evaluate the contribution of human activities to the sustainable development of islands: a case study on marine aquaculture, International Conference, “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, 29 September – 1 October  Democritus University of Thrace, pp. 78-87

Koulouri M., Spilanis I., Kizos T., Gatsis I., 2006, A method for selecting sustainability state environmental indicators for insular areas, International Conference, “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, 29 September – 1 October, Democritus University of Thrace, p.230-239

Σπιλάνης Γ., Κίζος Θ., Κονδύλη Ι., Μισαηλίδης Ν., 2005, Προσπελασιμότητα και ελκυστικότητα των νησιών του Αιγαίου , Περιοδικό Αειχώρος, 4(1), pp. 106-135

Σπιλάνης Γ., Βαγιάννη Ε., Βακουφάρης Χρ., Κονδύλη Ι., 2005, Βιώσιμη ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου στο «Αειφορία και περιβάλλον: ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα», εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, σ. 105-117

Σπιλάνης Γ, 2005, Ανάπτυξη νησιωτικού χώρου, στον «Επιστημονικές Μελέτες προς τιμή του καθ. Νικ.Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2005, 247-270

Spilanis I., Kizos T., Kondili I., Koulouri M., Vakoufaris H., 2005, Sustainability Measurement in Islands: The Case of South Aegean Islands, Greece,  Conference ‘Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Mountain Areas of Europe’, Greece, Ioannina, 20-24 September

Χατζηευσταθίου Μ., Σπιλάνης Γ., Χαραλάµπους Α., 2005, Βιώσιµη Ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και ο ρόλος των υδατοκαλλιεργειών, 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση, Πολιτική και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 28-30 Ιουνίου, Αρχή Κρατικών Εκθέσων Κύπρου,  Λευκωσία

Kizos Th, Spilanis I., 2004, The transformation of Landscape: Modeling Policy and Social Impacts of the Agricultural Landscape of Lesvos, Natural Resource Modelling, vol. 17, no. 4, Winter, p.321-358 A13

Σπιλάνης Γ., Ιωσηφίδης Θ. Κίζος Α, 2004, Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες, Συνέδριο «Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές και στρατηγικές ανάπτυξης, στο Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, (επιμέλεια σε συνεργασία με Ιωσηφίδη Θ. Κίζο Α, ), εκδ. Gutenberg σ.5-19

Chatziefstathiou M, Spilanis I., 2004, Αquacultures: Contribution at Sustainable Development of Island Regions, AquaMedit 2004, 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology & Environmental Management , 18-19 June, Evgenidion Foundation, Athens

Katsikis I., Kizos, Spilanis I., 2004, A Local Knowledge as a Competitive Advantage and an Innovation Tool for Regional  Production Systems: The case of Food and Beverages Sector in the North Aegean Region, στο International Conference on Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food and Environment, 18-20 March, Θεσσαλονίκη, σ. 9

Σπιλάνης, Γ., 2003, Αναπτυξιακές προοπτικές και απασχόληση στον ελληνικό νησιώτικο χώρο, στο Ευθυμιόπουλος Η, Μοδινός Μ. (επιμ) «Οι δρόμοι της αειφορίας. Περιβάλλον, εργασία, επιχειρηματικότητα», εκδ. Ελληνικά Γράμματα – ΔΙΠΕ, Αθήνα, σ. 183-200

Κίζος Θ., Βακουφάρης Χρ., Κουλούρη Μ., Σπιλάνης Γ., 2003, Τοπικά προϊόντα ποιότητας, τοπικές πρώτες ύλες και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Συνέδριο «Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές και στρατηγικές ανάπτυξης, Μυτιλήνη, 21-22 Νοεμβρίου, σ.313-329

Spilanis I., Kondyli I., Grylaki St., 2003, Measuring the Attractiveness of Small Islands. A tool for sustainability, στο Συνέδριο με θέμα «Sustainability Indicators», La Valletta, 6-8 November, p. 16

Vakoufaris H., Nikolaou I., Sophoulis C, Spilanis I., 2003, Rural niche products from less favored areas: a viable policy or transient emergency solution?  poster paper presented at the 8th Conference on environmental science and technology, Greece, Lemnos, 8-10 September, p. 8

Σπιλάνης Γ., Κονδύλη Ι, 2002, Νησιωτικό Παρατηρητήριο: ένα εργαλείο σχεδιασμού, στο 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Μυτιλήνη 23-26 Οκτωβρίου 2002, σ. 11 + χάρτες

Σπιλάνης Γ., Σπυριδωνίδης Η, Μισαηλίδης Ν., 2002, Προσπελασιμότητα στα νησιά του Αιγαίου: πραγματική και εικονική απόσταση στο 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Μυτιλήνη 23-26 Οκτωβρίου, σ.13

Spilanis I., 2001, L’avenir des espaces insulaires face aux enjeux du 21ème siécle : le cas des îles grecques, 5ème Colloque de l’Observatoire International de Prospective Régional, Lille 18-19 décembre, p. 12

Spilanis I, Dalakou V., 2000,  The recent decentralization in Greece and its impact on islands’ development perspectives, Journal Insula, July, p.21-26

Spilanis I., 1998, Tourisme soutenable à Lesvos: Valorisation de l’héritage naturel et culturel, Συνέδριο «Αειφόρος ανάπτυξη στα νησιά: ο ρόλος της έρευνας και της εκπαίδευσης» Ρόδος 30/4-4/5, σ. 627-634

Spilanis I., 1997, Qualité versus quantité : une stratégie durable pour les îles, 1ère Conférence Européenne su le Développement Durable des Iles, Minorca, 24-26 avril, p. 145-152

Σπιλάνης Γ., 1996, Για μια ευρωπαϊκή πολιτική νησιών, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) Σειρά Τεκμηρίωσης, Αθήνα, σ. 32

Sophoulis C., Spilanis I., 1993, Pour une stratégie de développement insulaire, Revue de l’Economie  Meridionale, vol. 41, no 163, 1993, pp. 33-44

Spilanis I., 1993, Les territoires en marge: le cas des îles, περιοδικό “Evénement Européen”, Vol. 21,  Janvier 1993, p. 69 – 79

Σπιλάνης Ι., 1993, Νησιωτική ανάπτυξη και δίκτυα συνεργασίας των νησιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,   Περιοδικό “ΤΟΠΟΣ” , νο 6, σ. 5-27

Spilanis I , 1992, Tourisme et développement régional: le cas des îles de l΄Egée, Cahiers de l’ IDIM, 1991 – 1992, p. 39 -51

Spilanis I., 1992 , Les îles européennes face à l΄Union Economique et Monétaire, Revue “Cooperazione Mediterranea”,  Vol. 6, p. 150 – 164


Για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία κάντε κλικ στην δημοσίευση που σας ενδιαφέρει.